Accessibilitat

L'aplicació s'ha construït seguint les recomanacions d'accessibilitat del Consorci World Wide Web – W3C. Els principals aspectes que s'han tingut en compte són els següents: Accés a totes les funcionalitats que proporciona l'aplicació independentment del dispositiu que s'utilitza (teclat, ratolí, etc.). Accés a totes les funcionalitats bàsiques de l'aplicació sense Javascript. Estructura de la informació. L'aplicació s'ha estructurat en àrees funcionals i d'informació diferenciades. Compliment de les especificacions de XHTML del W3C pel que fa al codi HTML i l'ús de fulls d'estils (CSS).

Funcionament general

L'aplicació està estructurada en dues parts: cercador i plànol. Totes les funcionalitats són accessibles mitjançant el teclat o el ratolí, de manera que és possible utilitzar qualsevol funcionalitat utilitzant només un dels dos dispositius (excepte aquelles que requereixin específicament l'ús del ratolí per assenyalar punts o zones). En el cas del teclat, es pot navegar per tots els elements de l'aplicació mitjançant la tecla de tabulació.

En la construcció de l'aplicació s'han potenciat l'ús de Javascript i la tecnologia Ajax. D'aquesta manera, s'ha pogut desenvolupar una interfície gràfica molt més potent, ja que permet a l'usuari interactuar amb el plànol de moltes més maneres. Mitjançant Ajax, es potencia la interacció amb l'usuari, ja que les accions no impliquen la recàrrega completa de la pàgina, millorant el temps de resposta i l'impacte visual en l'usuari. També permet treballar de manera independent amb el cercador i el plànol, de manera que una nova cerca no modifiqui l'estat del plànol i a l'inrevés.

L'aplicació també contempla una versió sense Ajax ni Javascript que manté les funcions bàsiques de cerca i de control del plànol i permet operar mitjançant dispositius que no suportin o no tinguin activat Javascript.

 
 

Descripció del plànol (Versió amb Javascript)

El mapa mostra el resultat del cercador, a més de proporcionar a l'usuari funcionalitats addicionals, com per exemple posar marques o mesurar distàncies. També és possible desplaçar–se per tot el territori sense necessitat d'utilitzar el cercador.

L'àrea d'informació situada a sota del plànol proporciona una llista de caselles seleccionables amb diferents tipus de punts d'interès que permet visualitzar–los al plànol.

 
 

Descripció del plànol (Versió sense Javascript)

Sense Javascript, l'aplicació no ofereix les opcions de navegació i les utilitats de senyalització sobre el plànol. Tot i això, és capaç de mostrar la localització de la cerca al plànol i incorpora una funcionalitat de descripció textual que proporciona la llista de punts d'interès propers a la cerca.

 
 

Descripció del cercador (Versió amb Javascript)

El cercador permet realitzar cerques amb algun d'aquests quatre elements: municipi, adreça, indret i punt d'interès. L'usuari ha d'omplir les caixes de text amb la informació a cercar i prémer un botó per visualitzar el resultat de la cerca al mapa.

A la versió amb Javascript, les opcions de cerca estan dividides en tres capes o pestanyes: adreça, indret i punt d'interès, de manera que només és visible una d'elles. Donat que les tres opcions són excloents (no és possible cercar un carrer i simultàniament cercar un indret), l'usuari només pot operar amb un tipus de cerca per a cada consulta. Ara bé, el camp per indicar el nom del municipi és present a les tres capes del cercador.

A la capa de cerca per adreça, els camps per indicar els carrers només s'activen quan s'ha seleccionat un municipi, mentre que a les capes d'indret i de punt d'interès, si no s'ha seleccionat un municipi, la cerca es realitza sobre tot el territori.

Si la cerca té múltiples resultats, aquests es mostren en una llista situada just a sota de la caixa de text corresponent (amb tabulador, és el següent element de la seqüència). Si el resultat és únic, es mostra a la mateixa caixa de text. En el cas del municipi, la cerca es realitza, mitjançant Ajax, de manera automàtica a mida que l'usuari va teclejant, i la caixa de text s'autocompleta quan s'arriba a un resultat únic.

Les cerques es realitzen mitjançant Ajax de manera que no impliquen el refresc de tota la pàgina.

Les cerques es poden realitzar mitjançant el ratolí o el teclat. En el cas del teclat, l'ús de les tecles és el següent:

Tabulador: Permet navegar per tots els elements del cercador.
Cursors: Permeten navegar per les llistes de resultats.
Intro: Executa la cerca de la capa activa en aquell moment (adreça , indret o punt d'interès). Si el focus de l'aplicació està en una llista de resultats, selecciona l'element de la llista. Si el focus està en un botó, executa l'acció corresponent.

L'ordre de tabulació és seqüencial des del primer element de la primera capa fins al botó de mostrar la cerca en el mapa.

 
 

Descripció del cercador (Versió sense Javascript)

A la versió sense Javascript, seguint les recomanacions d'accessibilitat del Consorci World Wide Web – W3C, l'aplicació proporciona totes les funcionalitats bàsiques de cerca i de localització de municipis, adreces, indrets i punts d'interès sobre el mapa, tot i que la interacció amb l'usuari és diferent.

Totes les opcions del cercador es mostren en una única capa i estan sempre visibles, tot i que es mantenen les mateixes restriccions que a la versió amb Javascript: la cerca d'adreces, indrets i punts d'interès són excloents. En aquest cas, això s'indica inhabilitant les caixes de text no compatibles quan se n'ha omplert una d'elles.

Pel que fa a la interacció de l'usuari, les cerques s'executen mitjançant botons de cerca independents per a cada tipus d'element. Això vol dir que si es treballa amb teclat, el focus s'ha de situar al botó corresponent. L'ordre de tabulació dels elements és el mateix que a la versió amb Javascript, i els resultats es mostren en una llista. Cada interacció de l'usuari amb el cercador implica una petició al servidor, i per això, la funcionalitat de cerca automàtica i la que permet que la caixa de text del municipi es completi automàticament quan es troba un resultat únic, no són disponibles.